Aromaterapie - Jak vykuřovat?

Praktický návod jak vykuřovat

Vezměte kadidelnici, pokud je její součástí mřížka, uhlík položte přímo na ni, pokud ne, nádobku naplňte asi do 3/4 pískem nebo přírodní sodou. Písek ani sodu není třeba po každém vykuřovaní měnit, stačí odebrat již použitý uhlík se zbytky vykuřovadla.

Do pinzety či kleští na uhlíky uchopte rychlozápalný uhlík a sirkou nebo zapalovačem ho zespoda zapalte. Počkejte 15-20 sekund než uhlík přestane jiskřit a vydávat kouř, položte jej do kadidelnice na písek.

Po cca 30 sekundách., kdy se uhlík začne zbarvovat do šeda již můžete na uhlík sypat vykuřovadlo. Uhlík hoří 20-80 minut (podle velikosti) a během této doby můžete kdykoliv podle potřeby vykuřovadlo přisypat.

Zpočátku dávejte vykuřovadla na uhlík méně, přidat se dá vždycky a většinou do míry, která je vám příjemná. Po určité době sami zjistíte, jak velká dávka vám vyhovuje. Vyijímkou jsou např. očišťovací rituály, kdy se dbá spíše na účinek a mělo by se dát vykuřovadla více, aby byl prostor dostatečně zakouřen.

Vykuřovadla a tyčinky zapalujte v dobře větraných místnostech, kouř neinhalujte ani nevdechujte. 

Pro vykuřování bylin a vonných dřev (např. santalové dřevo, palo satno, cedrové, guajakové dřevo) použijte plátek Mica (viz vykuřovací pomůcky) další možností, jak zahřívat vykuřovadla je vykuřovací pícka, kde je jako zdroj tepla použita čajová svíčka, nebo elektrická kadidelnice.

Vykuřovadla nikdy nezapalujte přímo, musí se zahřát, ne zapálit.

Během hoření nenechávejte kadidelnici s uhlíkem bez dozoru, uhlík lze uhasit pouze vhozením do vody.

zdroj: Vykuřovadla Rymer